۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان

مدیران گروه های آموزشی

 

 

آقای مهندس فرهنگ فرهمند

مدیر گروه آموزشی رشته شیمی آزمایشگاهی

 

 

 

 

خانم مهندس مریم قشلاقی

مدیر گروه آموزشی علوم پایه

 

 

 

آقای مهندس غفور مطلبی

مدیر گروه آموزشی رشته تکنولوژی تولید نان

 

 

 

آقای مهندس بهروز رفیعی طاری

مدیر گروه آموزشی رشته صنعت شیرینی سازی

 

 

 

آقای مهندس جمشید براتی

مدیر گروه آموزشی رشته برق صنعتی

 

 

 

آقای مهندس محمد پرویز

مدیر گروه آموزشی رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

 

 

 

آقای محمد عبدالرحیمی

مدیر گروه آموزشی علوم انسانی و معارف اسلامی

 

 

 

آقای مهندس فرشید زمانی

مدیر گروه آموزشی رشته نقشه کشی صنعتی

 

 

 

آقای مهندس الهیار عرب

مدیر گروه آموزشی رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

 

 

 

آقای دکتر علیرضا بصیری

مدیرگروه آموزشی رشته تکنولوژی آردسازی